Home / Kỷ luật bản thân

Kỷ luật bản thân

Rèn luyện thói quen kỷ luật

4-stages-of-life-364x205

KỶ LUẬT là một trong những CHÌA KHÓA ĐẦU TIÊN bạn cần LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY để đạt được MỤC TIÊU ở bất cứ thời điểm nào dù già , dù trẻ, ở bất kỳ nơi nào. Nếu bạn muốn GIỎI , MUỐN GIÀU -> BẠN PHẢI CÓ THÓI QUEN KỶ …

Read More »

Kỷ luật chính là tự do

ky luat

Muốn vươn tới thành công? Hãy kỷ luật với bản thân! “Kỷ luật chính là tự do” – Có thể bạn sẽ không đồng ý với phát biểu trên và chắc chắn nhiều người cũng thấy như thế. Người ta thường cho rằng kỷ luật là một từ kinh khủng …

Read More »