Home / Tag Archives: Sắc màu cuộc sống

Tag Archives: Sắc màu cuộc sống

7 bài học làm người

7-bai-hoc-lam-nguoi

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui. Một hôm người đệ tử này …

Read More »