07-10-2013 – Cuộc sống là luôn cố gắng

Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn! ^^

Kiên trì là quyết tâm theo đuổi điều gì đó đến cùng dù có gặp khó khăn!!

Không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc – Winston Churchill

Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

Từ giờ sẽ cố gắng thực hiện những gì đề ra, ko dc để tuột dốc như vậy nữa. Cố lên Ông cụ non. !!!

Bắt đầu một ngày từ 4h30 sáng.
– 4h30 – 6h: Học (1,5h)
– 6h30 – 11h: Làm việc
– 11h – 13h30: Ăn trưa, ngủ trưa (1h)
– 13h30 – 17h: Làm việc
– 18h – 19h: Thể dục
– 19h – 20h: Tắm rửa, ăn tối
– 20h – 23h: Học (3h)
– 23h – 4h30: ngủ (5,5 h)

Phải đảm bảo ngủ 6,5h/ngày;học 4,5h/ ngày. Nếu không thực hiện đc thì phải học bù cho đủ.

About Toan Vo

Trả lời