Monthly Archives: Tháng Năm 2010

16-05-2010 – Sinh nhật buồn

Sáng ngày 16/05/2010 đang nằm ngủ thì ba gọi dậy ăn sáng. Rồi đi ra vườn sửa hầm biogas. Ba, má và mình làm. Mệt thiệt, đau hết cả tay, nhưng mà vui. Vvi vì dc về nhà, vui vì ngày sinh nhật dc về nhà chơi, vui vì giúp …

Read More »