Monthly Archives: Tháng Mười 2010

30-10-2010 – Kết thúc thực tập giáo trình

Thế là từ giờ chúng tôi không còn thực tập giáo trình môn học nào nữa. Đợt thực tập này là đợt thực tập cuối cùng của quãng đời sinh viên rồi. Tối hôm qua lớp tổ chức liên hoan kết thúc đợt thực tập giáo trình. Tôi đã không …

Read More »