Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

17-06-2012 – Ba của con

Hồi nhỏ con rất nóng tính, rất bồng bột. Mỗi lần ba la con, mà con nghĩ con đúng là y như rằng con sẽ cãi lại, con sẽ bỏ chỗ khác. Hồi đó con ít khi quan tâm đến gia đình, ít khi quan tâm đến ba má. Chỉ …

Read More »