Monthly Archives: Tháng Một 2019

Kỷ luật chính là tự do

Muốn vươn tới thành công? Hãy kỷ luật với bản thân! “Kỷ luật chính là tự do” – Có thể bạn sẽ không đồng ý với phát biểu trên và chắc chắn nhiều người cũng thấy như thế. Người ta thường cho rằng kỷ luật là một từ kinh khủng …

Read More »