Hàn lâm – thực tiễn – kỹ năng

Một giáo sư lên con đò sang sông, đò ngang lộng gió, vị giáo sư mới hỏi người đưa đò.

– Ông có biết toán học không?
– Tôi không biết ạ
– Thế thì ông chết 1/4 cuộc đời.

Đò vẫn cứ qua sông, gió vẫn cứ mát rượi và vị giáo sư lại buồn miệng hỏi tiếp.

– Ông có biết hoá học không?
– Dạ không biết ạ
– Ông mất tiếp 1/4 cuộc đời
– Ông đừng hỏi nữa, tui biết tui mất cả cuộc đời.

Vị giáo sư cười mĩm, gió vẫn cứ thổi mạnh khi đò ra giữa dòng, sóng vỗ mạn đò ì ọp. Người đưa đò bèn hỏi giáo sư:

– Ông biết bơi không?
– Không biết
– Thế thì ông chết mịa nó cả cuộc đời đi.

Nói xong người đưa đò đạp mạnh mạn đò, đò chao đảo và vị giáo sư rớt xuống sông. Người lái đò để giáo sư uống nước thật căng bụng mới nhảy xuống cứu đưa lên đò.

– Tôi chỉ là người lái đò, cần biết éo gì toán học, hoá học hay những kiến thức hàn lâm của ông. Nhưng nếu tôi không biết bơi và bơi giỏi thì hôm nay ông mất cả cuộc đời nhé.

Khởi nghiệp cũng vậy, trong đống hổ lốn kiến thức, các bạn cố chọn lấy cho mình những kiến thức thật sự cần thiết, biến nó thành những kỹ năng cho riêng mình, áp dụng thạt tốt vào thực tế trong cái nghiệp mình chọn lựa.

Biết nhiều quá mà không ứng dụng được gì thì lãng phí và có ngày ngộ độc.

Cao Xuân Minh
CEO Ngọc Minh Clinic
Trưởng ban Sức khoẻ QT&KN

About Toan Vo

Trả lời