Tag Archives: Khởi nghiệp

ĐỨNG LÊN TỪ CÁI CHẾT

Tôi không nói về thành công dễ dàng, tôi muốn nói đến những người thành công từ khó khăn,từ đau khổ thậm chí là từ CÁI CHẾT. Tôi viết bài này để cám ơn Linh , em gái tôi vì những gì mà tôi học được từ em để làm …

Read More »