Tag Archives: Quản trị nhân sự

Chuyện con hươu, con nai

1. Xưa có câu ca dao ca ngợi những người giàu có trong làng hay tạo công ăn việc làm cho những người tá điền như sau. “chúa trai là chúa hay lo đêm nằm cắt việc ra cho mà làm” Người có đầu óc là người luôn nghĩ ra …

Read More »